A sako pako

Euskal punk-rockaren esparruan talde garrantzitsuenetako bat. Bilbotik datorren talde honek “El boxeador sonao” bezalako kanta indartsuak dakartza. Espaineraz egiten dute.