En Zugzwang

BIZARDUNAKekoak bestelako artista euskaldunek bisitatu izan duten eremua esploratzen ari dira, baina hala ere, Bizardunaken egiteko era hau berria da inguru hauetan. Entzulegoak, haien entzulegoak, hau guztia kasik instintiboki errekonozitzen du.